Hľadaný výraz: Ex 30,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 „Vezmeš voňavé látky najlepšieho druhu: päťsto šeklov najjemnejšej myrhy a polovicu tohto, teda dvestopäťdesiat šeklov voňavej škorice a dvestopäťdesiat šeklov voňavého puškvorca,

1

mail   print   facebook   twitter