Hľadaný výraz: Ex 30,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Každý, kto prejde sčítaním, dá pol šekla podľa váhy svätyne - šekel sa ráta za dvadsať gerov -, pol šekla je poplatok pre Pána.

1

mail   print   facebook   twitter