Hľadaný výraz: Ex 3,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 A pokračoval: „Ja som Boh tvojho otca Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba.“ Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha.

1

mail   print   facebook   twitter