Hľadaný výraz: Ex 3,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Boh povedal Mojžišovi: „Ja som, ktorý som!“ - a dodal: „Toto povieš Izraelitom: »Ja-som« ma poslal k vám!“

1

mail   print   facebook   twitter