Hľadaný výraz: Ex 3,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Mojžiš povedal Bohu: „Ja pôjdem k Izraelitom a poviem im: »Boh vašich otcov ma poslal k vám.« Oni sa budú pýtať: »Aké je jeho meno?« A čo im odpoviem?“

1

mail   print   facebook   twitter