Hľadaný výraz: Ex 20,8;, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Spomni na sobotňajší deň, aby si ho zasvätil!

1

mail   print   facebook   twitter