Hľadaný výraz: Ex 2,23-25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Po dlhom čase egyptský kráľ zomrel, ale Izraeliti vzdychali pod robotou a kričali, a ich volanie od roboty vystúpilo k Bohu. 24 Boh počul ich nárek a spomenul si na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jakubom. 25 A Boh zhliadol na Izraelitov, a ujal sa ich.

1

mail   print   facebook   twitter