Hľadaný výraz: Ex 2,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 ktorá mu porodila syna, a on ho nazval Gersamom, hovoriac: „Som prišelcom v cudzej krajine.“ (Potom mu porodila aj druhého a pomenoval ho Eliezerom, hovoriac: „Ozaj, Boh otca môjho je mojou pomocou, vyslobodil ma od faraónovho meča!“)

1

mail   print   facebook   twitter