Hľadaný výraz: Ex 2,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Madiánsky kňaz mal sedem dcér. A ony prišli, čerpali vodu a nalievali ju do válovov, aby napojili ovce svojho otca.

1

mail   print   facebook   twitter