Hľadaný výraz: Ex 2,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 A keď sa o tej veci dozvedel faraón, pokúšal sa Mojžiša zabiť. Ale Mojžiš pred faraónom utiekol a usadil sa v kraji Madián, zdržoval sa pri studni.

1

mail   print   facebook   twitter