Hľadaný výraz: Ex 2,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Šiel istý muž z kmeňa Léviho a vzal si za ženu Léviho dcéru.

1

mail   print   facebook   twitter