Hľadaný výraz: Ex 1,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Keď potom v Egypte nastúpil nový kráľ, ktorý Jozefa nepoznal,

1

mail   print   facebook   twitter