Hľadaný výraz: Ex 1,14, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
14 A k hořkosti přivodili život jejich robotami těžkými, v hlině a cihlách a ve všelijakém díle na poli, mimo všelikou potřebu svou, k níž práce jejich užívali nenáležitě a bez lítosti.

1

mail   print   facebook   twitter