Hľadaný výraz: Est 9,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Fermesta, Arizaj, Aridaj, Jezata.

1

mail   print   facebook   twitter