Hľadaný výraz: Est 9,32, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
32 teda so všetkým, ako je to zhrnuté v rozprave tohoto spisu, ktorý má meno po Ester.

1

mail   print   facebook   twitter