Hľadaný výraz: Est 9,29, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
29 Kráľovná Ester, Abihailova dcéra, a Žid Mardochej napísali aj druhý list, aby so všetkým dôrazom potvrdili sviatočnú (povahu) tohoto dňa pre budúce časy.

1

mail   print   facebook   twitter