Hľadaný výraz: Est 9,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Na trinásty deň mesiaca adar začali po všetkých (krajoch) zabíjať ľudí a na štrnásty deň prestali so zabíjaním a ustanovili ho za sviatočný, aby sa v ten deň v budúcnosti oddali hodovaniu, radosti a hostinám.

1

mail   print   facebook   twitter