Hľadaný výraz: Est 9,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Ona mu odpovedala: „Ak sa kráľovi páči, nech dostanú Židia dovolenie, aby mohli aj zajtra robiť v Súzach, ako si počínali dnes, a nech desať Amanových synov povešajú na šibeniciach.“

1

mail   print   facebook   twitter