Hľadaný výraz: Est 8,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Židom sa zdalo, akoby im nastávalo nové svetlo, nová radosť, pocta a bezhraničná radosť.

1

mail   print   facebook   twitter