Hľadaný výraz: Est 8,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Keď Mardochej odchádzal z paláca od kráľa, skvel sa v kráľovskom rúchu z modrého a blankytného purpuru, na hlave mal zlatý veniec a odetý bol hodvábnym purpurovo-červeným plášťom. A celé mesto plesalo a radovalo sa.

1

mail   print   facebook   twitter