Hľadaný výraz: Est 6,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Tu svojej žene Zares a všetkým svojim priateľom rozpovedal, čo sa stalo. Mudrci, s ktorými mával porady, aj jeho žena Zares mu povedali: „Ak je Mardochej, pred ktorým si začal upadať, z rodu Židov, nebudeš mu môcť odolať, ale upadneš pred ním (celkom).“

1

mail   print   facebook   twitter