Hľadaný výraz: Est 5,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Ona mu odpovedala: „Ak je kráľovi ľúbo, prosím, aby si dnes prišiel ku mne a spolu s tebou aj Aman na hostinu, ktorú som pripravila.“

1

mail   print   facebook   twitter