Hľadaný výraz: Est 5,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Keď zazrel kráľovnú Ester, ako zastala, páčila sa jeho očiam a napnul oproti nej zlatú berlu, ktorú mal v rukách. Ona zasa pristúpila a pobozkala koniec jeho berly.

1

mail   print   facebook   twitter