Hľadaný výraz: Est 4,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Tak Mardochej odišiel a urobil všetko, čo mu prikázala Ester.

1

mail   print   facebook   twitter