Hľadaný výraz: Est 3,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Potom kráľ Asuer povýšil (v hodnosti) Amadatiho syna, Amana, ktorý bol rodákom z Agagu, a hodnosťou ho povýšil nad všetky iné kniežatá, ktoré mal (v službe).

1

mail   print   facebook   twitter