Hľadaný výraz: Est 2,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 ktorý bol odvlečený (do zajatia) z Jeruzalema v tom čase, keď babylonský kráľ Nabuchodonozor odvliekol do zajatia júdskeho kráľa Jechoniáša.

1

mail   print   facebook   twitter