Hľadaný výraz: Est 1,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Ak ti je ľúbo, nech vyjde výnos od teba a nech sa napíše podľa zákona Peržanov a Médov, ktorý nesmie nik prestúpiť, aby Vasti prestala vchádzať ku kráľovi a aby jej kráľovskú (hodnosť) dostala iná (žena), ktorá bude, lepšia, ako ona.

1

mail   print   facebook   twitter