Hľadaný výraz: Est 1,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 (boli to poprední a kráľovi najbližší mužovia, Charsena a Setar, Admata, Tarsis, Mares, Marsana a Mamuchan, sedem vojvodov z Peržanov a Médov, ktorí vídali kráľovu tvár a podľa zvyku sedávali prví po ňom):

1

mail   print   facebook   twitter