Hľadaný výraz: Est 1,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Za vlády Asuera, ktorý kraľoval od Indie až po Etiópiu nad stodvadsiatimi siedmimi krajinami,

1

mail   print   facebook   twitter