Hľadaný výraz: Est 9,32, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
32 A tak rozkaz Esterin ustanovil pevne predpisy sviatku týchto Púrim, a bolo to zapísané do knihy.

1

mail   print   facebook   twitter