Hľadaný výraz: Est 9,32, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
32 ומאמר אסתר קים דברי הפרים האלה ונכתב בספר׃

1

mail   print   facebook   twitter