Hľadaný výraz: Est 9,32, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
32 Esterin rozkaz urobil záväznými tieto slová o Púríme a bol zapísaný do knihy.

1

mail   print   facebook   twitter