Hľadaný výraz: Est 1,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Pre takýto príklad si budú manželky všetkých kniežat Peržanov a Médov málo vážiť rozkazy svojich mužov. Preto je kráľovo rozhorčenie spravodlivé.

1

mail   print   facebook   twitter