Hľadaný výraz: Est 1,13, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
13 Kráľ sa spýtal mudrcov, ktorí sa vyznali v pomeroch, lebo tak sa kráľova záležitosť predkladala všetkým znalcom zákonov a predpisov;

1

mail   print   facebook   twitter