Hľadaný výraz: Est 1,12, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
12 Ale královna Vašti se zdráhala přijít, jak jí vzkázal král po dvořanech. Král se velice rozlítil a vzplanul hněvem.

1

mail   print   facebook   twitter