Hľadaný výraz: Est 1,11, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
11 nech pred kráľa privedú kráľovnú Vaští s kráľovskou korunou, aby ukázal národom a kniežatám jej krásu; bola totiž krásna na pohľad.

1

mail   print   facebook   twitter