Hľadaný výraz: Ef 4,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Preto hovorí: „Do výšav vystúpil, so sebou vzal zajatcov, ľuďom dal dary.“

1

mail   print   facebook   twitter