Hľadaný výraz: Ef 4,26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom;

1

mail   print   facebook   twitter