Hľadaný výraz: Ef 4,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojím blížnym, veď sme si navzájom údmi.

1

mail   print   facebook   twitter