Hľadaný výraz: Ef 4,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov,

1

mail   print   facebook   twitter