Hľadaný výraz: Ef 3,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske,

1

mail   print   facebook   twitter