Hľadaný výraz: Ef 2,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Medzi nimi sme kedysi žili aj my všetci, keď sme podľa žiadostí svojho tela robili, čo chcelo telo a myseľ, a tak sme boli od prírody deťmi hnevu ako ostatní.

1

mail   print   facebook   twitter