Hľadaný výraz: Ef 2,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Ste postavení na základe apoštolov a prorokov; hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš.

1

mail   print   facebook   twitter