Hľadaný výraz: Ef 2,10;1Kor 2,9;, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 2
10 Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali.

9 Ale, ako je napísané: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“

1

mail   print   facebook   twitter