Hľadaný výraz: Ef 1,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním.

1

mail   print   facebook   twitter