Hľadaný výraz: Ef 1,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 V ňom ste boli aj vy, keď ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, a keď ste v neho uverili, označení pečaťou prisľúbeného Ducha Svätého,

1

mail   print   facebook   twitter