Hľadaný výraz: Ef 5,23, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
23 lebo muž je hlavou ženy, jako aj Kristus je hlavou cirkvi, a on je Spasiteľom tela.

1

mail   print   facebook   twitter