Hľadaný výraz: Ef 5,23, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
23 כי האיש הוא ראש האשה כאשר המשיח הוא ראש העדה והוא מושיע של הגוף׃

1

mail   print   facebook   twitter