Hľadaný výraz: Ef 4,30, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
30 A nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenia.

1

mail   print   facebook   twitter