Hľadaný výraz: Ef 4,30, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
30 Nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste boli spečatení na deň vykúpenia.

1

mail   print   facebook   twitter